Ποδήλατο με 3 ρόδες, πηδάλια και 2 καλάθια

24.00

Ποδήλατο με 3 ρόδες, πηδάλια και 2 καλάθια

Πηδαλοκίνητο παιδικό ποδήλατο με 3 ρόδες και 2 καλάθια

Περιγραφή

Πηδαλοκίνητο παιδικό ποδήλατο με 3 ρόδες και 2 καλάθια

Διαστάσεις: 60 x 49,50 x 49 cm